Zajímavé tipy

Chtěl bych upozornit na dva zajímavé, poměrně nové blogy. A nejlépe je představí samotní autoři.


Zuzana Šochová – SW outsourcing, Agile a SCRUM

Hlavní motivací tohoto blogu bylo podělit se o své zkušenosti v oblasti řízení projektů a lidí v SW outsourcingu a zavádění metodologií Agile (Agilní metody) a SCRUM v praxi. Softwarový outsourcing business je velmi různorodý, projekty se liší jeden od druhého jak prostředím a procesy, tak technologiemi, takže metody řízení musí být dostatečně flexibilní vzhledem k požadavkům konkrétních zákazníků.

Podle Standish Group Study více než 70% IT projektů končí neúspěchem, vezmeme-li jako kritérium úspěchu dokončení včas, v rámci budgetu a s požadovanou funkcionalitou. V rámci tohoto blogu, bych se ráda zaměřila na metodologie, které se nám v praxi osvědčily nejvíce – Agile a SCRUM. Vzhledem k poměrně malé rozšířenosti těchto metodik v rámci České Republiky je mým cílem se o své zkušenosti s Vámi podělit a touto cestou soustředit komunitu lidí zajímajících se o tyto metody.

MBA Chaos – A story about an old broad getting her MBA

Since I am trekking down the path of getting an MBA in my advancing years, I thought it would be fun to document the process for no other reason but to remind myself of the hard work and dedication I put into this new endeavor. I have a podcast now but have never actually had a blog before, so this will be an interesting experience.

Agile Project Management

Co je Agile?

Agile Project Management (APM) is a way of managing projects to deliver customer value via adaptive planning, rapid feedback, continuous improvement and intense human interaction and collaboration.

– Sanjiv Augustine

Pokud Vám to nyní není jasné, pak stačí přečíst Manifesto for Agile Software Development.

Jak vidíte, jde především o jeden z přístupů k vývoji softwaru. Mnohé agile prvky se ale začínají objevovat v „tradičním“ řízení projektů. O Agile máme i něco česky:

Extrémní programování v praxi
Agile a rizeni projektu ve svete outsourcingu
Metodiky budování IS/ICT
Programová podpora managementu projektů
Agilní přístup k tvorbě software
Problémy s adopcí agile přístupů

O tom, že agile jde dělat dobře i špatně.

Multi-tasking je zlo, zlo, zlo

Umět dělat více věcí najednou je obyčejně považováno za výsadu žen. Nebo výborných manažerů/managerů, zaměstnanců, odborníků…

Wikipedia říká:

Multitasking = provádět (přinejmenším zdánlivě) několik úloh současně.

Je multi-tasking dobrý sluha nebo zlý pán?

Je to velmi prosté. Zkuste následující kratičkou úlohu:
A) Představte si, že máte tři různé projekty.
Cílem prvního projektu je vypsat písmena od A do J do prvního sloupce tabulky.
Cílem druhého projektu je vypsat číslice od 1 do 11 do druhého sloupce.
Cílem třetího projektu je vypsat římské číslice od I do XI do třetího sloupce.

B) Nejdříve zkuste multi-tasking a postupujte tak, že v prvním sloupci vyplníte nejdříve první řádek (tedy A, 1, I) a pak teprve přistoupíte k druhému řádku atd. Změřte si, jak dlouho Vám trvá dokončení všech tří projektů.

C) Zkuste to bez multi-taskingu. Nejdříve vyplníte první sloupec písmeny od A do J a pak se přesunete k vyplňování sloupce druhého, tedy vyplňování čísel 1, 2, 3… Opět si změřte čas.

Výsledek: Překvapení?

Relevantní odkazy
Bruce’s Brain
Stickyminds.com