Franz Kafka – Het proces

Po hříchu jsem nikdy originál od Kafky nečetl. Slavný nedopsaný román Proces o Josefu K., který byl v den svých třicátých narozenin zatčen.

Franz Kafka: Het proces
Franz Kafka: Het proces

Obsah si můžete přečíst v mnoha recenzích nebo stručně na Wikipedii. Já se chci podělit o zážitek ze čtení nizozemského komiksového zpracování tohoto díla. Kafkův originál je považovaný za jedno z největších literárních děl 20. století nejen podle Le Monde. Na první setkání není komiksové zpracování zcela vhodné. Základní kostru děje jsem znal, tušil jsem co čekat a i tak jsem byl nucen trošku zápasit a sestavovat si příběh sám. Na 119 stranách je černobíle vykreslen svět Josefa K., blíže neurčený, všem známý, rutinní, běžný a přesto strašidelný svým přesahem.

Franz Kafka: Het proces
Franz Kafka: Het proces

Ostře řezané rysy postav, které vykonávají svou práci. Jakási instituce, která si dovolí Vás obžalovat a nesdělit Vám proč. Soudit za nevyjasněných okolností na podivném místě. Zdá se, že všichni vlastně pro tu instituci pracují a o procesu ví. Byrokracie ad absurdum. A každá stránka do dává pocítit. Od počátku je na kresbách společně s Josefem K. malá kostra, která dává tušit, kam se příběh bude ubírat. Převedení Procesu do komiksové podoby na jedné straně ubírá realističnosti, na straně druhé zveličuje obludnost celé záležitosti nádherně temným vizuálním poselstvím plným symboliky a paranoie.

Het Proces
Het Proces

Franz Kafka – Het proces, vizuální stránku zpracovali Chantal Montellier a David Zane Mairowitz. Překlad Gert Jan Pos. Atlas, Amsterdam. €19,95.