Sociální project management

Nový způsob jak „dělat“ projekty je ve stylu 2.0
Ostatně s tím, jak jsou metody řízení projektů stále více využívány a šíří se povědomí o project managementu, je celkem logické, že více a více týmů se bude PM věnovat. A to i menších týmů, které řeší menší úkoly.

Věnujte větší pozornost lidem ve svém týmu 😉

Jak neplánovat projekt

Pěkný návod o tom, jak se projekt plánovat nemá.

Ve stručnosti (a pro ty, kteří nevládnou angličtinou):
Jde o to, že se člověk všude učí, že fáze projektu jsou…

1. Iniciace
2. Plánování
3. Provedení
4. Řízení
5. Uzavření

Nebo

1. Zahájení
2. Definice
3. Implementace
4. Uzavření

To je samozřejmě správně. Ale jsou to fáze řízení projektu. Nejde o fáze samotného projektu, které mohou být u každého projektu odlišné.

Jednotlivé fáze projektu pak mohou vypadat následovně:

1. Architektonický návrh
2. Základy
3. Postavení zdí
4. Střecha
5. Dokončovací práce
6. Kolaudace

Což by byl hrubý příklad pro stavbu domu. Je to opravdu triviální.

12 chyb při řízení projektů

1. Pozor na detaily

„Celý měsíc jsem posílal e-mailem klientovi aktuální informace s tím, že jsem jméno jeho firmy měl špatně napsané.“

Nepodstatné? Jak se asi cítí klient, kterému touto chybou dáváte najevo, že ani pořádně nevíte, jak se jmenuje.

2. Zdánlivě jednoduché věci

„U minulého zaměstnavatele jsem omylem přepsal datové soubory pro online projektový plán, takže jsem musel znova vytvořit větší část plánu sám. Později toho roku sem přišel o měsíční práci 2 lidí proto, že jsem nahrál opravný balíček se špatným nastavením.“

I když děláte primitivní věci (zálohování, práce se soubory) zůstaňte profesionálem.

3. Mějte přehled

„Prostě jsem při sestavování projektového plánu zapomněl na předem naplánovanou dovolenou jednoho z nejdůležitějších členů projektového týmu. Naštěstí si termín dovolené změnil, ale musím ho za to ještě pozvat na panáka.“

I když děláte jednoduché věci zůstaňte profesionálem.

4. Nedostanete druhou šanci

„Minulý rok po mě chtěli 2 z mých nejlepších vývojářů zaplatit 14-ti denní vzdělávací kurz. Musel jsem je odmítnout z důvodu nedostatku financí na našem oddělení. Díky tomu odešli za prací jinam.“

Celá situace mohla být pravděpodobně vyřešena lépe. Manažer ale musí umět dělat rozhodnutí a naučit se žít s následky. Nehraje se na „co kdyby“.

5. Nepředstírejte, že víte to, co nevíte

„Když jsem byl nováčkem v projektovém řízení, styděl jsem se přiznat, že něco nevím. Musel jsem pracovat 2x více jen proto, abych zůstal v kontaktu s tím, co se v projektu děje. Výsledkem bylo nezanedbatelné překročení nákladů.“

Nebuďte příliš sebevědomí.

6. Nebojte se přiznat své hranice nebo požádat o pomoc

„Nedávno jsem zjistil, že jeden z mých projektů se dostal díky partnerovi do skluzu. Nevěděl jsem, co s tím. Kdybych přiznal chybu, okamžitě bych ztratil respekt ostatních.“

Nejlepší cesta ke ztrátě respektu je špatně vedený projekt. Každý den odkladu dělá celou věc horší a horší. Jestli máte podobný problém, řešte ho hned.

7. Naučte se říct NE

„Můj šéf mě jednou donutil zapojit se do dalšího projektu, i když už jsem byl dost vytížený prací na jiném projektu. Přestal jsem být soustředěný na jednu věc a větší část práce skončila kompromisem.“

Tohle je častý problém. Řešením je konstruktivní NE.

8. Nepřijímejte vinu za cizí chyby

„Senior manažer mě požádal o vypracování feasibility study. Napsal jsem detailní studii, prodiskutoval vše s několika vývojáři, a pak jsem zjistil, že onen manažer nemá schválený rozpočet. Byl jsme nařčen z plýtvání zdroji.“

Nemá smysl přijímat na sebe cizí vinu. Snad si na Vás příště senior manažer vzpomene a prokáže Vám laskavost.

9. Odpouštějte si a zaměřte se na příště

„Byl jsem požádán o neplánovanou zprávu o postupu projektu, zpanikařil jsem a zmínil se o tom v mé e-mailové odpovědi. Celá věc narostla do obrovských rozměrů a byla dezinterpretována. I když bylo nakonec vše dokončeno včas, poškodilo mě to.“

Nenechte svou minulost ovlivnit Vaši budoucnost. Příští projekt může být Váš nejlepší. Chybovat je lidské – i v projektovém řízení.

10. Nepodceňujte problémy v týmu

„Měl jsme projekt, který jsme málem nedokončili, protože jsem podcenil problémy v týmu. Mladí vývojáři, zkušení vývojáři a dodavatelé – všichni měli odlišný přístup k práci. Navzájem se obviňovali z toho, že pracují víc než ostatní. V týmu panovala nevraživost. Časový plán se tím posunul a nakonec jsme ho museli i přepracovat.“

Lépe se starejte o osobní záležitosti ve Vašem týmu. Častěji se ptejte, lépe je poznejte.

11. Nepovažujte nic za jisté

„Jeden projekt, kterého jsem se účastnil byl téměř zrušen – neověřil jsem si, že si nadřízený přečetl technickou specifikaci projektu, který podepsal. Klient výsledný produkt nemohl použít.“

Ověřte si, že Váš nadřízený přečetl a rozumí projektové dokumentaci.

12. Zapojte koncové uživatele

„Po třech měsících práce jsme uvedli na trh produkt, který koncové uživatele nezajímal, protože neposkytoval funkčnost, kterou očekávali.

U vývojových projektů zapojte uživatele po celou dobu trvání projektu. Je to jediná možnost, jak doručit výsledky, které očekávají.

Poučte se ze svých chyb!

Volně přeloženo z TechRepublic